Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Oznam o zmene sídla OEMBD  (29.06.2017 / SAŽP)

Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru (OEMBD) vám oznamuje, že od 1. júla 2017 sa mení adresa jeho sídla. Sťahuje sa z Karloveskej 2 na Grösslingovú 35, 811 09 Bratislava.

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime  (26.06.2017 / Odbor komunikácie MŽP SR)

Minister životného prostredia László Sólymos navštívil 22. júna 2017 Spojenú školu na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. Oficiálne tak odštartoval pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime, do ktorej sa zapojilo 962 tried po celom Slovensku.

Informačný seminár - 28. jún 2017, Prešov  (18.06.2017 / SAŽP)

Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.

Informačný seminár - 29. jún 2017, Trenčín  (17.06.2017 / SAŽP)

Informačný seminár je určený pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11.

Národná kampaň Európsky týždeň mobility 2017 vyhlásená  (16.06.2017 / SAŽP)

Počas slávnostného vyhodnotenia kampane Do práce na bicykli prevzali včera (15. júna 2017) v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR v Bratislave, za účasti šéfa rezortu Árpáda Érseka, symbolicky štafetu kampaní zameraných na propagáciu a podporu udržateľnej mobility organizátori Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku. Národnú kampaň koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR.

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia  (02.06.2017 / SAŽP)

Svetový deň životného prostredia (5. jún) nám opäť dáva možnosť upriamiť pozornosť verejnosti na oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Aktuálnu tému Spojenie ľudí s prírodou (Connecting People to Nature) podporí niekoľkými enviroaktivitami a osvetou aj SAŽP

XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra  (01.06.2017 / SAŽP)

SAŽP zorganizovala 24. - 25. mája 2017 už XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra s podtitulom Zelená infraštruktúa - život pre krajinu.

Seminár: Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu  (31.05.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.

SAŽP sa zapojila do Európskeho zeleného týždňa  (31.05.2017 / OK MŽP SR, SAŽP)

Zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti myslieť a konať s dôrazom na ochranu životného prostredia. To je hlavná myšlienka Európskeho zeleného týždňa, do ktorého zaregistrovala dve podujatia aj SAŽP.

Workshop zameraný na stav životného prostredia v kontexte globálnych megatrendov mal pozitívnu odozvu  (29.05.2017 / SAŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovalo 25. mája 2017 v Bratislave workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte globálnych megatrendov.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook