Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Táto časť webstránky je aktualizovaná ešte aj v roku 2019.

Rok 2019

Rok 2018

  Rok 2017

  Rok 2016

  Rok 2015

  Rok 2014

  Rok 2013

  Rok 2012

  Rok 2011

  Rok 2010

  Rok 2009

  Rok 2008

  Rok 2007

  Rok 2006 

  Rok 2005

  Rok 2004


  Vytvorené dňa: 03.03.2015 
  Facebook