Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Šiška je symbolom príchodu jesene, ukončenia letných prázdnin, ale aj začiatku školského roka a s ním spojených školských povinností. Veľtrh environmentálnych výučbových programov, s rovnomenným názvom, sa každoročne koná na jeseň a jeho cieľom i úlohou je prinášať nové nápady, dúfajúc, že podobne ako semienka zo šišky, i tieto padnú na úrodnú školskú či mimoškolskú pôdu a nájdu tam environmentálne priaznivé prostredie, v ktorom môžu rásť, meniť a ovplyvňovať svoje okolie.

 

 • ŠIŠKA 2013
 • ŠIŠKA 2012
 • ŠIŠKA 2011
 • ŠIŠKA 2010
 • ŠIŠKA 2009 
 • ŠIŠKA 2008 
 • ŠIŠKA 2007
 • ŠIŠKA 2006
 • ŠIŠKA 2005
 • ŠIŠKA 2004

   Logo šiška 


 • Vytvorené dňa: 03.03.2015 
  Facebook