Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

 

ŠIŠKA 2013
Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania zorganizovalo XVI. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa konal v dňoch 17. - 19. októbra 2013 v priestoroch Hotela ROYAL, Látky.

Program podujatia zastrešila téma environmentálnych záťaží. Počas troch dní ponúkol takmer 40 rôznych prezentácií, exkurziu na rekultivovanú skládku odpadu a dva spoločenské večery. Veľtrh otvorila večerná prednáška Dr. Vlasty Jánovej z MŽP SR, ktorá účastníkov vtiahla do problematiky envirozáťaží a pútavo zdôvodnila, prečo táto téma patrí aj do školských lavíc. Počas druhého večera si ocenenia prevzali školy s najnižšou ekologickou stopou vo svojej kategórii  a učitelia úspešní v súťaži Hodina s ekostopou. O kultúrne osvieženie a zážitok sa postarali tóny tradičných hudobných nástrojov Slovákov – fujary a heligonky. V spoločnej tvorivej dielni si účastníci vytvorili symbol podujatia, šišku z odpadových materiálov.  

XVI. ročník Veľtrhu bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR.


Prihláška

Pozvánka - inštrukcie a program

Lektori a prezentácie

Galéria fotografií - SAŽP

Galéria fotografií - Martina Procháczková

Hymna ŠIŠKY - text a video

Enviromagazín - článok  

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook