Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2007 - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy zorganizovalo v dňoch 4. až 6. októbra 2007  v SEV SAŽP Drieňok – Teplý Vrchj ubilejný X. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, známy pod názvom ŠIŠKA.
Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú nielen environmentálnou výchovou, ale sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnou témou X. ročníka bola NATURA 2000 a jej uplatnenie v školskej výučbe.
V rámci programu, ktorý sa začal 4. októbra (štvrtok) večerou o 18.00 a končil 6. októbra obedom (sobota), sme pre Vás pripravili návštevu Biofarmy a zážitkového dvora TRANSYLWAHNJA, spojenú s ochutnávkou biopotravín. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bola burza kníh, metodických materiálov, učebných pomôcok a filmov. Veľtrh tiež ponúkol možnosť prezentácie Vašich vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 
X. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Propagácia NATURA 2000“.

Pozvánka a program

Prezentácie

Galéria fotografií

Zoznam a kontakty na účastníkov

Pýtali sme sa (anketa)

Napísali o nás: Článok v Podtatranských novinách

 

Kontakty:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum programovania environmentálnych projektov a env. výchovy (CPEP)
Odbor environmentálnej výchovy
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Fax/Tel: 048 4374 175
email: oev@sazp.sk
          katarina.koskova@sazp.sk
          jana.simonovicova@sazp.sk

 

 

  

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook