Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

 

ŠIŠKA 2008
Veľtrh environmentálnych výučbovýcho programov


Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy zorganizovalo v dňoch 2. až 4. októbra 2008  v SEV SAŽP Drieňok – Teplý Vrch XI. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, známy pod názvom ŠIŠKA.

Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnou témou XI. ročníka bola výchova k ochrane prírody a krajiny so zameraním na  NATURA 2000.

V rámci programu, ktorý sa začal 2. októbra - večerou a končil 4. októbra - obedom, sme besedovali s Miroslavom Sanigom, prešli sme tri turisticko-náučné trasy CHKO Cerova vrchovina. Kultúrny program zabezpečilo divadelné vystúpenie žiakov zo ZŠ Šarišské Dravce s názvom "V škole maľované". Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bola burza kníh, metodických materiálov, učebných pomôcok a filmov. Veľtrh ponúkol aj možnosť prezentácie vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 

XI. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

Pozvánka a program

Lektori a prezentácie

Galéria fotografií

Zoznam a kontakty účastníkov

Anketa

Článok v Enviromagazíne

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook