Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

XI. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov - ŠIŠKA 2008

Lektori a prezentácie

Lektor Prezentácie
Mgr. Katarína Kosková

Projekt "Propagácia Natura 2000" - hlavné výstupy

RNDr. Jana Šimonovičová Projekt "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" - pripravované aktivity
Ing. Tomáš Kizek Živá príroda - pokračovanie projektu na doterajších skúsenostiach
Ing. Katarína Bérešová Musíme sa báť
Ing. Želmíra Ružičková

Lesné príbehy - enviroprogram pre I. stupeň ZŠ

Ing. Eva Belanová , CHKO Cerova vrchovina Územia európskeho významu v CHKO Cerova vrchovina
Mgr. Richard Medal, CEA Baranček

Ekologické poľnohospodárstvo
Vieme, čo jeme 
Projekt Zelená škola - aktuality 

Mgr. Rudolf Pado, OZ Tatry 

Bio-Nebio, pracovné listy
Skládka TKO
Nelegálne skládky odpadov alebo Na skládky nie sme krátki!
Neseparujte sa! Separujte s nami

Mgr. Anna Marečková, Spojená škola Senica Naše liečivé rastliny
RNDr. Eva Ondrová, OZ Tília

Záhrada Tília

Bc. Kristína Kopáčová, Envirosvet

Domáce hospodárske zvieratá

Mgr. Martina Rakovanová, Envirosvet Medoví kamaráti
Mária Krosnerová, Pedagogická fakulta PU

1. ročník Prešovskej detskej univerzity

 Ladislav Bíro, študent TU Zvolen

Peňaženka z tetrapaku

 

Ing. Ján Rideg, Cech strechárov Slovenska

Pet fľaše a hry

Ing. Andrej Švec, Spojená škola Bardejov Putovanie Envirokrajinou
Mgr. Lucia Novická, OZ Slatinka
Mgr. Alena Hanáková, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen

Environmentálna výchova v ZŠ Jilemnického

 

Ing. Ingrid Károlyová, Mgr. Danka Bardonová, Stredoslovenské múzeum
Environmentálna výchova v Stredoslovenskom múzeu
RNDr. Magdaléna Hesková, Záhorské osvetové stredisko Senica Krok za krokom po Senci
Tajomstvá života
RNDr. Danica Božová, Základná škola Svit Herbár verzus fotoherbár - svojpomocná tvorba pomôcok pre prírodopis
Mária Harmatová, CVČ Domino Nitra Klimatické zmeny - ekovýchovný výučbový program
<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook