Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2009
Veľtrh environmentálnych výučbových programov


Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy zorganizovalo v dňoch 8. až 10. októbra 2009  v SEV SAŽP Drieňok – Teplý Vrch XII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, známy pod názvom ŠIŠKA.

Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnou témou XII. ročníka bol vesmír, biodiverzita a informačné technológie v environmentálnej výchove.

V rámci programu sme odhaľovali tajomstvá vesmíru spolu s hvezdárom Stanislavom Kanianskym, absolvovali sme exkurziu do historicky aj prírodovedne hodnotných jaskýň Drienčanského krasu s odborným sprievodom - Ľudovítom Gaálom a Igorom Balciarom so Správa slovenských jaskýň v Rimavskej Sobote. Kultúrny program zabezpečilo divadelné vystúpenie žiakov z MŠ Vranovská v Liptovskom Mikuláši s názvom "Čo sa stalo v lese". Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bola burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh ponúkol aj možnosť prezentácie vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 

XII. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

Pozvánka a program

Lektori a prezentácie

Galéria fotografií - autori fotografií: Martina Proháczková, Katarína Kosková, Jana Šimonovičová

Zoznam a kontakty účastníkov

Anketa

Článok

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook