Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2010
Veľtrh environmentálnych výučbových programov


Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania zorganizovalo XIII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa konal 7. - 9. októbra 2010 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady.

V rámci programu sme putovali za kyjatickou kultúrou, navštívili sme gotický evanjelický kostol v Kyjaticiach a absolvovali sme prehliadku 200 ročného nedávno obnoveného vodného mlyna v Teriakovciach.  Počas večerného programu sme spolu s hydroekológom Michalom Kravčíkom pátrali po príčinách extrémnych povodní na Slovensku. Druhý večer patril odovzdávaniu Certifikátov ekologická stopa školám s najnižšou ekostopou. Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie detí z MŠ Rybárska v Rimavskej Sobote a divadelného súboru Ekožrútik zo ZŠ v Mojmírovciach.

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bola aj burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh ponúkol aj možnosť prezentácie vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 

XIII. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.


 

Prihláška

Pozvánka - inštrukcie a program

Lektori a prezentácie

Kontakty na účastníkov

Vyhodnotenie dotazníka

Galéria fotografií

Hymna ŠIŠKY - text a video nahrávka

Reportáž

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook