Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2011
Veľtrh environmentálnych výučbových programov


Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia zorganizovalo už  XIV. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa konal 13. - 15. októbra 2011 v Kúpeľoch SLIAČ.

Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady.

V rámci programu sme absolvovali výstup na Pustý hrad a prehliadku jeho areálu. Archeológii bol venovaný aj večerný program, v ktorom nás Ján Beljak, pracovník archeologického ústavu SAV, oboznámil s výskumom a najnovšími objavmi na Pustom hrade. Druhý večer bol venovaný oceňovaniu úspešných účastníkov súťaží realizovaných SAŽP a slávnostnému odovzdávaniu Certifikátov ekologickej stopy.

  • V druhom ročníku školského programu získalo certifikát ekologickej stopy 107 škôl z celého Slovenska. Udeľovanie certifikátov prebieha vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine. Zástupcovia ôsmych škôl, s najnižšou ekologickou stopou vo svojej kategórii, si však certifikáty prevzali osobne na veľtrhu. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Špeciálna základná škola zo Spišskej Belej.

Ocenení boli aj úspešní účastníci súťaží Hodina s Ekostopou, ProEnviro a Oči na stopkách.

  • Hodina s Ekostopou je súťaž o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. V minulom školskom roku 108 pedagógov (24 MŠ, 59 ZŠ, 25 SŠ) prihlásilo do súťaže 114 aktivít. Na ŠIŠKE boli ocenení autori 12 najlepších aktivít.
  • V 6. ročníku súťaže ProEnviro (súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou) súťažilo 32 školských kolektívov. Porota udelila dvanásť cien (tri ceny v každej kategórii bez poradia).
  • Kampaň a reportérska súťaž Oči na stopkách, zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode, je súčasťou školského programu Na túru s NATUROU. Jej výsledky boli vyhlásené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún). 20 autorov najlepších príspevkov a fotografií (porota vyberala z takmer 300 prihlásených prác), bolo tiež ocenených na tohtoročnej ŠIŠKE.

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu bola aj burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh ponúkol aj možnosť prezentácie vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 

XIV. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.
 

Prihláška

Pozvánka - inštrukcie a program

Lektori a prezentácie

Galéria fotografií

Hymna ŠIŠKY - text a video nahrávka.

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook