Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2012
Veľtrh environmentálnych výučbovýcho programov

Jubilejný 15. ročník ŠIŠKY

December ako posledný mesiac v roku sa nesie v znamení bilancií a slávnostných stretnutí.  Práve v takomto duchu sa konal v Dudinciach jubilejný 15. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov Šiška.

Podujatia sa zúčastnili pedagógovia zo všetkých kútov Slovenska a z rôznych typov škôl – od materských, cez základné až po stredné odborné školy.

Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovenskej agentúre životného prostredia ako organizátor celého podujatia pripravilo pre zúčastnených zaujímavý program. Jeho ťažiskom boli prezentácie úspešných projektov realizovaných pedagógmi a ich žiakmi. Práve o ne bol zo strany zúčastnených najväčší záujem. Prezentácie vytvorili priestor na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov z obsahovo rozmanitých aktivít spojených rovnakým cieľom – prebudiť v žiakoch záujem o životné prostredie, ukázať im, ako ho svojím správaním chrániť v každodennom živote, zvyšovať ich environmentálne povedomie. Najúspešnejšie zo zrealizovaných environmentálnych projektov ProEnviro boli ocenené počas slávnostného večera hodnotnými vecnými cenami. Zástupcovia SAŽP odovzdali prítomným aj 7 certifikátov Ekologická stopa – vyznamenaní pre školy zapojené do programu Ekologická stopa, ktorým sa rozmanitými opatreniami podarilo znížiť  ekologickú stopu svojej školy.

Počas trojdňového podujatia mali pedagógovia možnosť zúčastniť sa výletu do okolia Dudiniec a bližšie spoznať túto časť Slovenska, v ktorej sa mnohí ocitli prvý krát. V Sebechleboch navštívili pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Stará Hora a v Dudinciach náučnú geologickú lokalitu Dudinské travertíny.

 

Lektori a prezentácie

Fotogaléria

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook