Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

HYPERICUM 2017

Envirosúťaž Hypericum je určená pre II. stupeň základných škôl. Súťažia družstvá, pričom sa hodnotí spoločný výkon družstva. To je trojčlenné a každá škola môže do súťaže prihlásiť jedno družstvo. Témou 18. ročníka envirosúťaže Hypericum 2017 sú Stromy v krajine.

Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať  a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.

Priebeh súťaže

Súťaž pozostáva z praktickej, teoretickej a prezentačnej časti a bude prebiehať na vytýčenej trase v areáli SEV SAŽP Dropie, ktoré leží v srdci CHVÚ Ostrovné lúky.

Tematické okruhy 18. ročníka envirosúťaže Hypericum 2017: Dreviny a rastliny Dolného Žitného ostrova, Živočíchy viazané na dreviny, Vtáky Dolného Žitného ostrova a Ochrana drevín. Podrobnejšie informácie nájdete v priložených propozíciách.


Organizátori súťaže: 

Slovenská agentúra životného prostredia – SEV Dropie
Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Dunajské Luhy   
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Ochrana dravcov na Slovensku
Centrum voľného času v Komárne

Termín konania: 19. 4. 2017

Všetky podrobnosti (pozvánka, prihláška, propozície) na stiahnutie:

Viac informácií:

Ing. Katka Béresová
Stredisko environmentálnej výchovy  - SAŽP Dropie
mob. : +421 905 314 427
tel. :+421 35 7896 055
e-mail: katarina.beresova@sazp.sk


 

Archív súťaže

 • Hypericum 2016
 • Hypericum 2012
 • Hypericum 2011
 • Hypericum 2010
 • Hypericum 2009
 • Hypericum 2008
 • Hypericum 2007
 • Hypericum 2006
 • Hypericum 2005
 • Hypericum 2004 

 • Vytvorené dňa: 03.03.2015 
  Facebook