Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

HYPERICUM 2016

Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na kultúrne dedičstvo jednotlivých oblastí Slovenska.  Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať  a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.

Priebeh súťaže

Súťažné družstvá v teréne absolvujú vytýčenú trasu s piatimi až šiestimi zastávkami. Na každom stanovišti odpovedajú na teoretické aj praktické otázky alebo riešia rôzne problémové úlohy. Každé družstvo sa môže o odpovedi poradiť a jeden člen družstva odpovedá na otázku za celé družstvo. Čas, za aký družstvo absolvuje celú trasu nie je rozhodujúci, ale čas, ktorý má každé družstvo na odpoveď na jednotlivých stanovištiach bude limitovaný. V prípade zhodnosti výsledného počtu bodov o konečnom umiestnení rozhodnú odpovede na doplňujúce otázky.

Organizátori súťaže: 

Zariadenie environmentálneho zamerania Dropie - SAŽP
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania - SAŽP
v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením - BROZ

Termín konania: 20. 10. 2016

Všetky podrobnosti (pozvánka, prihláška, propozície) si môžete stiahnuť na:

http://www.sazp.sk/download/Dropie/hypericum2016/

 

Viac informácií: Ing. Ladislav Bíro

                          Zariadenie environmentálneho zamerania Dropie  - SAŽP
                          mob. : +421 905 314 427
                          tel. :+421 35 7896 055
                          e-mail: ladislav.biro@sazp.sk
 

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook