Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Hypericum 2005 – celoslovenské kolo

 

Pre toto podujatie sme si vybrali krásny slnečný deň 23. júna 2005 v SEV Ekocentrum Drieňok na Teplom Vrchu. Prírodovedecká časť celoslovenskej súťaže bola zameraná na ekosystém lesných čistín a sviežich lúk, okrajov lesov a lesných ciest, rúbanísk a iných častí presvetleného lesa, čiže všeobecná téma bola zhodná s témou regionálnych kôl. Časť kultúrno-historická bola v tomto roku venovaná téme „Poklady Slovenska“ - lokalitám svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  na Slovensku, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO.

 

Úlohou súťažiacich bolo prejsť vytýčenú trasu, na ktorej bolo 5 stanovíšť. Na každom stanovišti museli zodpovedať súťažné otázky. Na prvom stanovišti poznávali živočíchy podľa ich hlasov. Druhé stanovište sa sústredilo na ekosystém lesných čistín a sviežich lúk, okrajov lesov a lesných ciest, rúbanísk a iných častí presvetleného lesa, tretie na poznávanie lesných bylín a drevín, na štvrtom stanovišti deti určovali živočíchy podľa obrázkov. Piate stanovište sme tentokrát nevenovali konkrétnemu regiónu Slovenska, ale lokalitám svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  na Slovensku, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO.

      

Deti prišli na Teplý vrch dobre pripravené. Súťažili ako družstvá, čiže sa učia pracovať v tíme, navzájom si pomáhať. Všetci sa snažili zo všetkých síl, dávali hlavy dokopy a radili sa o správnej odpovedi, dokonca niekedy prišlo aj na výmenu názorov, kto má pravdu. Ale čísla nepustia, vždy je niekto prvý a ostatní až za ním. Takže keď porota zasadla, spočítala body, dospela k nasledovným počtom bodov a záverečnému poradiu:

 

1. miesto – družstvo myši, 8-ročné gymn., Rimavská Sobota (SEV Drieňok)                40 bodov

2. miesto – družstvo kamzíky, ZŠ ul. Mládeže, Poprad (SEV Orlík)                          40 bodov

3. miesto – družstvo cikády, ZŠ B.Krpelca, Bardejov (SEV Regetovka)                    39 bodov

4.-6. miesto – družstvo kocky, Gymn. VBN, Prievidza (SEV Prievidza)                     38 bodov

4.-6. miesto – družstvo jašterice, ZŠ Lehota (SEV Dropie)                                     38 bodov

4.-6. miesto – družstvo škorpión, ZŠ Tovarnícka, Topoľčany (SEV Dropie)             38 bodov

7. miesto – družstvo pešťuky, 8-roč. gymn. A.Kmeťa, (SEV Banská Štiavnica)         37 bodov

8. miesto – družstvo chameleóni, ZŠ Belehradská, Košice (SEV Košice)               36 bodov

9.-10. miesto – družstvo žabka, ZŠ Kvačany (S-NAPANT)                                      35 bodov

9.-10. miesto – družstvo Kysuce, ZŠ Čadca-Horelica (SEV Žilina)                            35 bodov

11. miesto – družstvo pezinčané, ZŠ Kupeckého, Pezinok (SEV Modra-Harmónia)  34 bodov

 

Bolo dobojované, rozhodnuté. Súťaž sme slávnostne ukočili vyhlásením výsledkov. Deti ale už vedeli, že dobojované nemajú všetci - prvé tri družstvá dostali možnosť reprezentovať Slovenskú agentúru životného prostredia na súťaži Deti prírode 2005, kde si zmerali sily s najlepšími, ktorí vzišli z podobných súťaží organizovaných Slovenským poľovníckym zväzom, Združením lesníčiek Slovenska a Štátnymi lesmi TANAP. Všetci sme im držali palce. A ako to dopadlo? To je už iný príbeh. My sa ale už dnes tešíme na stretnutia v roku 2006, opäť budeme súťažiť na Hypericu, bude to opäť niečo iné, nové. Ale určite to bude rovnako vzrušujúce, napínavé, poučné, ale i kamarátske a veselé.

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook