Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

 

Tento ročník súťaže Hypericum je financovaný z Európskeho fondu regionálnaho rozvoja v rámci projektu "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)"

 

Regionálne kolá
  • Banská Bystrica - 12. máj 2009, areál Múzea SNP
  • Teplý Vrch - 22. máj 2009, SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch
  • Nitra - 28. máj 2009, SEV SAŽP Dropie
  • Poprad - 28. máj 2009, Svit - rybárska koliba
  • Brezno - 6. máj 2009, Bacúch, S-NAPANT

 

Celoslovenské kolo

Dňa 24.6.2009 sa uskutočnilo celoslovenské kolo vedomostno – pohybovej súťaže HYPERICUM 2009. Súťaž prebehla na Stredisku environmentálnej výchovy Drieňok Teplý Vrch. V regionálnom kole si zmerali svoje vedomosti o  prírode víťazi  6 regionálnych kôl, ktoré organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SEV Dropie, SEV Orlík, SEV Drieňok) a Slovenská agentúra životného prostredia – ústredie v BB   v spolupráci so Stredoslovenskýmm múzeom, Prírodovedným oddelením, Tyhányiovský kaštiel v Banskej Bystrici a Správa NAPANT-u v Brezne a v Liptovskom Mikuláši.

Súťažné stanovištia:

1. NATURA 2000 učebné texty
2. Rastliny NATURA 2000 učebné texty
3. Živočíchy  NATURA 2000 učebné texty
4. Poznávame dreviny učebné texty
5. Zvuky a stopy učebné texty zvukystopy

Pozvánka

Výsledková listina

fotogaléria

 

Vyhodnotenie:

Jeden z prvých dní tohto leta patril celoslovenskému kolu vedomostnej a pohybovej súťaže Hypericum 2009. Sedemnásť víťazných trojčlenných družstiev zo šiestich regionálnych kôl tejto súťaže sa 24. 6. 2009 zúčastnilo jeho záverečného kola, ktoré sa konalo v SEV Drienok Teplý Vrch. Jednotlivé regionálne kolá organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SEV Dropie, SEV Orlík, SEV Drieňok)  v spolupráci s Prírodovedným oddelením Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Tyhányiovským kaštieľom v Banskej Bystrici  a Správou NAPANT-u v Brezne a v Liptovskom Mikuláši.

V tomto ročníku súťaže museli členovia jednotlivých družstiev preukázať svoju vedomostnú zdatnosť v piatich oblastiach: NATURA 2000, Natura 2000 rastliny, Natura 2000 živočíchy, Poznávame dreviny a Zvuky a stopy.

To, že pripravenosť súťažiacich bola na vysokej úrovni, to najlepšie potvrdila samotná skutočnosť, že o prvých troch miestach rozhodli až rozstrelové otázky.

Popredné priečky v celoslovenskom kole súťaže Hypericum 2009 a vecné ceny napokon získali uvedené družstvá.

1. miesto: Spojená škola Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad – Emília Mlynárčiková, Dominika Sulírová, Oliver Pitoňak

2. miesto: ZŠ SSV Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica – Katarína Kováčová, Marína Kizeková, Anna Lunterová

3. miesto: Športové Gymnázium, Tr. SNP 54, 974 01 Banská Bystrica – Zuzana Turisová, Lenka Janišová, Lenka Rybárová

Tímy žiakov, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach si zo súťaže odniesli zaujímavé metodické materiály, ktoré im budú iste dobrou študijnou pomôckou na doplnenie nových informácií do ďalšieho ročníka súťaže.

Pevne veríme, že žiakom  táto súťaž, ktorá je o prírode a v prírode, priniesla veľa nových vedomostí, skúseností, zážitkov a chuť zúčastniť sa aj v budúcom roku.

Spojenie zanietenia mladých ľudí pre prírodu so spoluprácou s ich učiteľmi bude teda tým najlepším predpokladom pre ďalší - už  XII. ročník súťaže Hypericum.

Ing. Andrej Švec

 

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook