Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

HYPERICUM 2011

SEV Dropie
3. 6. 2011

Regionálne kolo pohybovo-vedomostnej súťaže sa konalo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 3. 6. 2011, v SEV Dropie v spolupráci so Správou CHKO Dunajské Luhy a Obvodným úradom životného prostredia v Komárne. Do súťaže sa prihlásilo 12 trojčlenných družstiev zo základných škôl Nitrianskeho kraja. Nosnou témou bolo spoznávanie biotopov a druhov mokradí Žitného ostrova a sústava chránených území európskeho významu NATURA 2000.

Súťažné stanovištia:

1. Zoológia poznávačka
2. Botanika poznávačka
3. Žitný ostrov a NATURA 2000
4. Zoológia teória
5. Botanika teória

Súboj bol veľmi tesný. O umiestnení na druhom a treťom mieste rozhodol až vzájomný rozstreľový súboj. Ukázalo sa, že všetci súťažiaci boli vynikajúco pripravený.

1. MIESTO
Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce – 35 bodov
Ján Jakuš, Bianka Mandíková, Nikola Komáromyová
Mgr. Jana Slováková

2. MIESTO
Gymnázium, Nové Zámky – 34 bodov
Lucia Kollárová, Natália Zacharová, Vanesa Rybárová 
Mgr. Zuzana Oroszová

3. MIESTO
Základná škola, Semerovo – 33 bodov
Veronika Kontrová, Natália Mokrášová, Michaela Kučerová
Ing. Petronela Šemeláková

Pozvánka
Učebné texty - SJ, MJ
Výsledková listina
Fotogaléria

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook