Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

HYPERICUM 2012

SEV Dropie, 7. 6. 2012

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia zorganizovalo Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Správou CHKO Dunajské Luhy a Obvodným úradom životného prostredia v Komárne regionálne kolo envirosúťaže Hypericum 2012. Do súťaže, ktorá sa konala 7. 6. 2012 v SEV Dropie, sa prihlásilo 21 súťažných družstiev zo základných škôl Nitrianskeho kraja.

Súťažné stanovištia:

1. Solárna energia
2. Energetické rastliny
3. Energia
4. Ako šetriť?
5. Živočíchy CHVÚ Ostrovné lúky

1. MIESTO
ZŠ Močenok - 43 bodov
Natália Packová, Silvia Lovásová, Janka Lenčéšová
PaedDr. Edita Kabátová

2. MIESTO
ZŠ s MŠ M. Hodžu, Bratislava - 42,5 boda
Martin Spurný, Rebeka Luknárová, Alexandra Moran
Mgr. Lucia Krištofičová

3. MIESTO
ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce - 42 bodov
Nikoleta Fišerová, Michal Godár, Patrik Szabó
RNDr. Ivana Zahradníčeková

 

Pozvánka
Učebné texty
Výsledková listina
Fotogaléria

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook