Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ekopaky

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s firmou Kuruc Company, vytvorila projekt EKOPAKY, ktorým si dovoľujeme osloviť a zároveň podnietiť školy a samosprávy k riešeniu jedného z najakútnejších problémov súčasnej doby – neustále narastajúceho množstva spotrebovaných a ďalej nevyužitých nápojových obalov vyhodených vo voľnej krajine a na mestských či obecných skládkach odpadu.
V projekte Ekopaky zdôrazňujeme potrebu separovaného zberu, pričom sa zameriavame na použité viacvrstvové nápojové obaly. Zamyslieť sa nad putovaním obalu výrobku po jeho použití, je kľúčovou myšlienkou tohto projektu.


 

  • Ekopaky 2007/2008
  • Ekopaky 2007
  • Ekopaky 2005
  • Ekopaky 2004

  • Vytvorené dňa: 03.03.2015 
    Facebook