Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zelený svet - The Green World

"Príroda sa pripomína neustále, najmä keď je zranená.
Odkazuje nám, mne, že ju potrebujeme pre život, pre radosť, pre šťastie
a tak by sme sa mali k nej chovať."

Miroslav Cipár

Zelený svet je svet, v ktorom si príroda zachováva svoju zelenú farbu. Rešpektujú sa jej práva a počúva sa jej hlas. Zelený svet je aj svet pestrých farieb znázorňujúcich myšlienky a vzťah detí k prírode v umeleckom prejave. Svet mladých ideálov a predstáv, v ktorom sa aj sivé farby súčasnosti môžu prekresliť na zelenú budúcnosť. Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských prác - kresieb, fotografií či filmov - motivuje k zmene a k zamysleniu sa.

Hľadajme v nich odkaz a posolstvo, hľadajme v nich inšpiráciu a riešenie. Hľadajme v nich svet, na ktorý sa deti musia pozerať. Hľadajme v nich odkaz prírody. A pokúsme sa nájsť "zelený svet" pre deti v nás, pre naše deti, pre deti našich detí, pre všetky deti na Zemi. 

 

Galéria víťazných prác na internete - víťazné práce žiakov a študentov sú vystavené na www.enviroportal.sk
 

Informácie o ročníkoch súťaže:

 

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook