Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Certifikácia EMS v Slovenskej Republike

Zoznam organizácií s certifikovaným systémom environmentálneho manažérstva (EMS) podľa technickej normy ISO 14001 nie je úplný, nakoľko získanie údajov o organizáciách je založené najmä na dobrovoľnom poskytnutí výsledkov certifikačného procesu certifikačnými spoločnosťami, z ktorých niektoré na základe zmluvných podmienok s klientmi neposkytujú informácie o organizáciách.   

Štatistiky za rok 2015

       
 
Certifikácia EMS podľa normy 14001 v SR podľa príslušnosti k VÚC
 
Certifikácia EMS podľa normy 14001 v SR podľa veľkostnej kategórie podniku
 
Certifikácia EMS podľa normy 14001 v SR - vývoj ročného prírastku organizácií
 
Certifikácia EMS podľa normy 14001 v SR podľa ŠKEČ - štruktúra ročného prírastku


Vytvorené dňa: 28.07.2015 
Facebook