Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Environmentálne označovanie vo svete

 
V roku 1994 bola založená nezisková asociácia ekolabelingových organizácií z celého sveta -  Globálna sieť environmentálneho označovania výrobkov a služieb - Global Ecollabelling Network (GEN) . Vznikla za účelom získania informácií o všetkých existujúcich programoch environmentálneho označovania a následného zjednotenia príslušných environmentálnych kritérií a postupov. Združuje programy environmentálneho označovania Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Austrálie. V súčasnosti má 27 členov.

V medzinárodnom meradle existuje viac ako 30 národných a nadnárodných systémov environmentálneho označovania. Ako príklady uvádzame tieto environmentálne značky .

 

 

 


 

 

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook