Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Environmentálne vyhlásenia

SAŽP, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru  v Bratislave vykonáva overenie environmentálnych vyhlásení na základe podanej ŽIADOSTI a vydáva certifikát SAŽP. 

Environmentálne vyhlásenia -  vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach výrobkov formulované výrobcami, dovozcami, distribútormi, maloobchodníkmi, ktorí  môžu mať prospech z daných tvrdení a ktorí majú záujem zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v prípade, keď nie sú vytvorené špecifické (environmentálne) požiadavky v rámci národnej alebo európskej schémy označovania (Oznámenia MŽP SR, Rozhodnutia EC) pre požadovanú skupinu produktov.  Používanie overených vlastných environmentálnych vyhlásení o environmentálnych aspektoch výrobkov podporuje dopyt po výrobkov, ktoré predstavujú menšiu záťaž na životné prostredie.


                                                       Ďalšie potrebné informácie získate  TU 


 

Register organizácií, ktorým bola potvrdená platnosť tvrdenia o environmentálnych vlastnostiach výrobku.

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook