Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Kontakty

SAŽP OEMBD

Karloveská 2, P.O.BOX 132

840 00 Bratislava

 

Mgr. Darina Baďurová - špecialista na environmentálne označovanie produktov
e-mail: darina.badurova@sazp.sk
mobil: 0907 850 136

Ing. Anita Gajarská - vedúca Oddelenia environmentálneho manažérstva
e-mail: anita.gajarska@sazp.sk
mobil: 0915 595 204


 


 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook