Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Formuláre žiadostí

 

Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt"

Žiadosť o udelenie európskej značky Environmentálna značka EÚ

Žiadosť o overenie zhody vlastného vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach produktu

Ako hodnotíte informácie o environmentálnom označovaní na našej webovej stránke? Môžete sa vyjadriť prostredníctvom dotazníka spokojnosti.


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook