Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Súvisiace web stránky:

 


http://ec.europa.eu/environment/etap/

 

Plánované podujatia súvisiace s environmentálnou problematikou:

http://www.enviweb.cz/?env=_akce___new&stranka=2&hledej=Vyhledej

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3238

http://ec.europa.eu/cip/

http://www.eco-innovation.eu/

http://www.bic.sk/


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook