Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ekoinovácie vo svete 

Futbalová lopta SOccket ako prenosný zdroj energie

Autorom lopty je organizácia Uncharted Play. Funguje na princípe socialného podniku. Meniť svet k lepšiemu chce zábavnou a prístupnou formou, ktorá zároveň upozorňuje na globálne problémy. Vlajkovou loďou tohto snaženia je práve lopta SOccket. Jej autormi sú Jessica Matthews a Julia Silverman. Nápad pôvodne vznikol ešte v roku 2008, ako školský projekt počas univerzitného štúdia na Harvarde.

Odkaz: http://ww.energia.sk/tema-a-vyskum/futbalova-lopta-ako-prenosny-zdroj-energie/9928

 

Tínedžer navrhol stroj Ocean Cleanup, ktorý očistí oceány od ton plastov

Mladý holandský študent Boyan Slat navrhol zariadenie, ktoré by mohlo vyčistiť moria a oceány od 7 250 000 ton plastových odpadov. Prístroj, ktorý dostal názov Ocean Cleanup Array, by mal pozostávať zo siete vznášajúcich sa trámov ukotvených na dne mora a niekoľkých zberných plošín, ktoré by boli dopravené do znečistených vodných oblastí na celom svete.

Odkaz: http://www.webnoviny.sk/lifestyle/tinedzer-navrhol-stroj-ktory-ocist/651306-clanok.html
 

Svet ktorý mám rád: Interaktívna galéria rôznych ekoinovácií v Európe

Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád je kampaň Európskej komisie zameraná na podporu boja proti zmenám klímy a premenu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Na stránke nájdete veľké množstvo ekoinovácií.

Odkaz: http://world-you-like.europa.eu/sk/objavuj/

 

Ekoinovácie na Slovensku  

Výroba elektromobilu v Bratislave

Model e-up, bude vôbec prvým sériovo vyrábaným automobilom koncernu Volkswagen na čisto elektrický pohon. Výroba začne v druhej polovici roku 2013.

Odkaz: http://www.energia.sk/tema/elektrina-a-elektromobilita/rodiskom-noveho-elektromobilu-bude-bratislava/9889/

 

Koncentračná fotovoltika

Slovenské súkromná spoločnosť s medzinárodnou účasťou, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou technológií pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov,  vyhotovila autonómne energetické zariadenie určené pre združenú výrobu elektrickej energie a tepla zo slnečného žiarenia.

Odkaz: http://www.goldensun.sk/koncentracna-fotovoltika.html

  

Kapilárne rohože - Technológia patrí medzi päticu viťazov, ktorých Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo vísačkou Inovatívny čin za rok 2011

Unikátny systém pre celoročné udržiavanie tepelnej pohody, ktorý nahrádza systémy vykurovania, chladenia a klimatizácie.

Odkaz: http://hnporadna.hnonline.sk/c3-55944740-kp0000_d-prudiaca-latka-v-stenach-vyhrieva-i-bez-elektriny

 

Polypropylénové vlákna Kalcifil - micro/nano - Ttechnlógia patrí medzi päticu víťazov, ktorých Ministerstvo hospodárstva  SR ocenilo vísačkou Inovatívny čin za rok 2011

Polypropylénové vlákno KALCIFIL-MIKRO, resp. -NANO, modifikované anorganickým mikro-, resp. nanoaditívom so zlepšenou kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Stachema Bratislava. Vlákna sa používajú pri tvorbe cementových kompozitov. Výrazne zlepšujú ich vlastnosti, ako je napríklad pevnosť a odolnosť voči extrémnym teplotám. Vývoj spolufinancovala Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR.

Odkaz: http://hnporadna.hnonline.sk/c3-55944770-kp0000_d-vlakno-ktore-brani-destrukcii-betonu
 

Najmodernejšie zariadenia na spracovanie odpadu pomáhajú znižovať priemyselné emisie

Ecorec, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách Európy, pomáha výrobcom cementu pri prechode na ekologickejší spôsob výroby a prevádzkuje jedno z najinovatívnejších miest na spracovanie odpadu na Slovensku.

Odkaz: http://world-you-like.europa.eu/sk/uspesne-projekty/ecorec/


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook