Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Iné predpisy relevantné pre MŽP SR zaradené mimo kapitoly 15. Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia (INSPIRE)

Táto časť webstránky je aktualizovaná ešte aj v roku 2018.
 
Rok 2018
 
Rok 2017 
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011 
Rok 2010
Facebook