Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zverejnenie faktúr a objednávok od 1.1.2011

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. §5b má SAŽP ako povinná osoba zverejniť na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.


 

rok 2011
objednávky faktúry
rok 2012
objednávky faktúry
rok 2013
objednávky faktúry
rok 2014
objednávky faktúry
rok 2015
objednávky faktúry
rok 2016
objednávky faktúry
rok 2017
objednávky faktúry

 

Zverejňovanie zmlúv.

Facebook