Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

NA SEV DRIEŇKU BUDE

LETNÝ EKOTÁBOR

od 19.8. do 25.8

pre 7 – 14 ročné dievčatá a chlapcov

Milí rodičia, na Stredisku environmentálnej výchovy Drieňok Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota) sa bude konať letný ekotábor, ktorého cieľom bude rozvíjať v deťoch kladný vzťah k prírode, prehĺbiť vedomosti o prírodných zákonitostiach, pomocou hier nazrieť na problémy súvisiace s ochranou prírody, domácou ekológiou, rozvíjať tvorivosť detí praktickými činnosťami a zaučiť ich do zabudnutých tajov starých remesiel, spoznať tradičný spôsob života našich predkov.
A preto neváhajte a pošlite svoje najmilšie ratolesti do sveta malebnej prírody, do sveta radosti, hier, do sveta dobrých kamarátstiev, na ktoré sa možno kedykoľvek spoľahnúť.

Čo s nami zažijete ?

  • Poznávanie vzácneho prírodného prostredia, fauny a flóry Drienčanského krasu,
  • výlet na konských chrbtoch za históriou našich predkov,
  • podzemné prekvapenie v Gombaseckej jaskyni,
  • cyklotúra do Kyjatíc na prehistorické pohrebisko,
  • nočné prekvapenie a noc pod holým nebom,
  • každodenné kúpanie v priehrade, príp. v krytom bazéne,
  • športové, vedomostné a zábavné súťaže,
  • výroba pravekej keramiky, tkanie trávových koberčekov a výroba darčekov pre najbližších,

Celý program zabezpečujú kvalifikovaný pracovníci pre environmentálnu výchovu, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou táborov.

Cena: 2 510,- Sk

V cene je zahrnuté stravovanie (plná penzia s desiatou, olovrantom + pitný režim), ubytovanie, zdravotné poistenie, zdravotný dozor, výlet do Gombaseckej jaskyni, organizačné náklady. K dispozícii budú mať deti krytý bazén, minitelocvičňu, premietaciu miestnosť so zaujímavými envirofilmami, knižnicu, tvorivú dielňu, envirolaboratórium.V areáli SEV Drieňok sa nachádza drevený altánok s ohniskom, vlastná pláž, detské ihrisko, požičovňa bicyklov, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, …


V prípade záujmu zašlite záväzné prihlášky na doleuvedenú adresu do 10.8. 2007:

Mgr. Katarína Kosková
Tel.: 0908 920 238
Mail: katarina.koskova@sazp.sk
SAŽP Centrum environmentálnej výchovy a propagácie,
Tajovského 28,
Banská Bystrica 975 90

Prihláška.pdf (112 kB)
Informácie.pdf (55 kB)

Tešíme sa na zaujímavé dni plné poznávania a zábavy strávené s Vami!

<<< späť
Facebook