Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Potápačský tábor VODNÝ SVET 2008

Druhý júlový týždeň (6. - 12. júl 2008) patril II. ročníku potápačského tábora VODNÝ SVET 2008, ktorý sa konal na SEV Dropie na Žitnom ostrove. Tábora sa zúčastnilo 17  vody chtivých účastníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí prišli stráviť svoje prázdninové dni medzi vodné kvapky a slnečné lúče na najväčší riečny ostrov Európy s bohatými zásobami podzemnej vody a s jedinečným ekosystémom lužných lesov typickým pre túto oblasť.

Okrem priamej skúsenosti s prístrojovým potápaním na štrkovisku vo Veľkom Mederi bol pre účastníkov pripravený bohatý program s environmentálnymi aktivitami zameranými na poznávanie fauny a flóry, nočná hra s prvkami miestnej histórie, názorné ukážky ľudových remesiel, ktoré si mohli sami vyskúšať, ďalej fakultatívny výlet do Komárňanskej vojenskej pevnosti a na vodný mlyn v Kolárove.

Veríme, že akciu sa nám podarí  zorganizovať aj v budúcoím roku a zabezpečiť mladým potápačom pekné „mokré“ zážitky z tábora  a nové kamarátstva. 

Fotogaléria

Mgr. Katarína Kosková

<<< späť
Facebook