Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Potápačský tábor VODNÝ SVET 2009

13. 7. - 19. 7. 2009

 

Druhý júlový týždeň patril III. ročníku potápačského tábora VODNÝ SVET 2009, ktorý sa konal na SEV Dropie na Žitnom ostrove. Tábora sa zúčastnilo 19 vody chtivých účastníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí prišli stráviť svoje prázdninové dni medzi vodné kvaky a slnečné lúče na najväčší riečny ostrov Európy s bohatými zásobami podzemnej vody a s jedinečným ekosystémom lužných lesov typickým pre túto oblasť.
Okrem priamej skúsenosti s prístrojovým potápaním pod vedením profesionálnych potápačov na štrkovisku vo Veľkom Mederi bol pre účastníkov pripravený bohatý program s environmentálnymi aktivitami zameranými na poznávanie miestnej bohatej fauny a flóry s ukážkami práce ornitológa Vladimíra Slobodníka a jeho syna. Účastníci tábora boli prijatí do „Vodného cechu ochrancov vody “ samotným Kráľom všetkých vôd. 
Veríme, že akciu sa nám podarí  zorganizovať aj v budúcom roku a tak  zabezpečiť mladým potápačom pekné „mokré“ zážitky z tábora  a nové  prázdninové kamarátstva. 

Fotogaléria

Autor fotografií pod vodnou hladinou - Mgr. Martin Ferák

<<< späť
Facebook