Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Potápačský tábor VODNÝ SVET 2010

 

Potápačský tábor VODNÝ SVET 2010 sa konal na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v termíne od 4.7.20010 do 10.7.2010.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 17 vodných zážitkov chtivých účastníkov z rôznych častí Slovenska. Rozhodli sa stráviť svoje voľné prázdninové dni putovaním pomedzi vodné kvapky, vyskúšať si skutočné prístrojové potápanie a nakuknúť do života pod vodnou hladinou. Okrem potápania v tábore mali možnosť súťažiť o hodnotnú menu „dropáky“ v jednotlivých športovo – environmentálnych aktivitách. Vyvrcholením honby za dropákmi bolo nočné putovanie za Strážcom pevnosti Dropie, ktorý nočných tulákov poriadne vyspovedal, ale aj odmenil hodnotnými cenami. Po náročných športovo vedomostných súťažiach bolo nevyhnutné precvičiť si svoje telesné schránky doslova od vlasov až po päty. S mímom Miroslavom Kasprzykom, ktorý vedie profesionálne štúdio pantomímy, absolvovali krátky pohybový workshop o neverbálnom vyjadrovaní, reči tela a pantomíme a tak trošku aj o Michaelovi Jacksonovi a jeho chôdzi moonwalk.

Ku každému táboru patria aj výlety, my sme zablúdili do Komárna a Europálie, s architektúrou typickou pre jednotlivé národy žijúce v Európe. Návštevník môže preto na jednom mieste vidieť a porovnať zvláštnosti a odlišnosti fínskej, ukrajinskej či poľskej architektúry. Projekt symbolizuje proces európskej integrácie a jeho hlavnou ideou je vyvolanie pocitu európskej spolupatričnosti a rúcania hraníc medzi národmi.  Zaujímavá a pútavá bola aj prehliadka Komárňanskej pevnosti. Komárňanská pevnosť na juhu Slovenska je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Je preto namieste, že sa vyvíja úsilie zaradiť ju do zoznamu pamiatok UNESCO.

Veríme, že sa účastníkom tábora páčilo naše putovanie s vodou a za vodou a želáme im ešte krásne prázdninové dni.

Program tábora

Fotogaléria

Autori fotografií: Jana Šimonovičová, Katka Béresová, Katarína Kosková

<<< späť
Facebook