Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Kontinuálne vzdelávanie 2016

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) organizuje kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov materských, základných a stredných škôl aj v školskom roku 2015/2016.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci dvoch akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre materské školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 597/2011 - KV),
  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre základné a stredné školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 495/2011 - KV).

Hlavným cieľom programov je rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici, v mesiacoch marec – máj 2016, v trvaní 5 vzdelávacích dní. Ukončené bude formou záverečnej prezentácie pred účastníkmi a lektormi kontinuálneho vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú 9 kreditov.

Sprievodný list

POZVÁNKA - materské školyzákladné a strené školy

PRIHLÁŠKA

PROGRAM a inštrukcie

Fotogaléria

Hodnotenie účastníkmi

  

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook