Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ukončené podlimitné zákazky

Podlimitná zákazka: NÁKUP A DODÁVKA 2 OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Informácie podľa §41 odst.1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ" 
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 29.11.2013, kritériá: 13.1.2014


Podlimitná zákazka: ZABEZPEČENIE LETENIEK A UBYTOVANIA PRE ZAMESTNANCOV SAŽP PRI ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CESTÁCH VRÁTANE SÚVISIACICH SLUŽIEB

Informácie podľa §41 odst.1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ"
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 3.1.2014, kritériá: 13.1.2014


Podlimitná zákazka: KOMPLEXNÉ POISTENIE SAŽP

Informácie podľa  §41 odst.1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ" 
-
Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" 

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 13.11.2013, kritériá: 9.12.2013


Podlimitná zákazka: POSKYTOVANIE UPRATOVACÍCH SLUŽIEB PRE SAŽP

Informácie podľa  §41 odst.1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ"
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 07.10.2013, kritériá: 13.11.2013


Podlimitná zákazka: TLAČ MATERIÁLOV PRE PROJEKTY

Informácie podľa  §41 ods. 1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ"
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 17.07.2013, kritériá: 15.08.2013


Podlimitná zákazka: REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY PRE PROJEKTY

Informácie podľa  §41 ods. 1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ"
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 27.06.2013, kritériá: 14.08.2013

Facebook