Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zrušené podlimitné zákazky

Podlimitná zákazka: NÁKUP A DODÁVKA 2 OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Informácie podľa §41 odst.1:
- Otváranie ponúk "OSTATNÉ"
- Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"

Zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

zverejnené: 03.08.2013, kritériá: 26.9.2013, zrušenie: 24.10.2013


Podlimitná zákazka - Súťaž návrhov: ZLEPŠENIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VRÁTANE NATURA 2000)

Informácie podľa §41 ods. 1:
- ZLEPŠENIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VRÁTANE NATURA 2000) - Ostatné
- ZLEPŠENIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VRÁTANE NATURA 2000) - Kritériá

Zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

zverejnené: 26.04.2013, kritériá: 28.05.2013, zrušenie: 17.10.2013

Facebook