Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Publikácie

Zelené nakupovanie. 3.vydanie, Európska komisia, 2016
Zelené verejné obstarávanie. Metodická príručka. SAŽP COHEM, 2014.

Základné informácie, predpisy, postupy a odporúčania pre zelené verejné obstarávanie. SAŽP CEM, 2008.

Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie. Leták.

Zelené úradovanie. SAŽP CEM, 2009.

Príklady dobrej praxe. Európska komisia, 2012.

Zelené nakupovanie, 2. vydanie. Európska komisia, 2011.

Zelené nakupovanie. Európska komisia, 2003. 

 

 


Vytvorené dňa: 28.07.2015 
Facebook