Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Kontakt

 

Ing. Adriána Mančušková
špecialista na zelené verejné obstarávanie / GPP Specialist

SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Oddelenie environmentálneho manažérstva

SECTION OF ENVIRONMENTAL SCIENCES AND PROJECT MANAGEMENT
Department of Environmental Management and Basel Convention
Unit of Environmental Management

Office:

Karloveská 2, P.O.BOX 132
840 00 Bratislava
SLOVAKIA

Tel.: +421 906 314 014 
Email: adriana.mancuskova@sazp.sk


Vytvorené dňa: 28.07.2015 
Facebook