Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ako vytvoriť zelenú zákazku

Pre vytvorenie opisu predmetu zákazky, ktorý bude v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania postupujte nasledovne:

1.       kliknite na  http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

2.       Zo skupín vyberte príslušný predmet Vášho obstarávania kliknutím na slovenskú verziu produktového listu.

 

  

3.       Skopírujte názov Predmetu zákazky do Vami vytváraného obstarávania.

4.       Definujte Vami požadované parametre (technické vlastnosti) na obstarávaný predmet.

5.       Z produktového listu vyberte aspoň jednu možnosť z  Technických špecifikácií alebo Kritérií na vyhodnotenie alebo Podmienok plnenia a vložte ju do Vami vytváraného obstarávania. (Ku každej charakteristike je uvedený spôsob odporúčaného overovania).

6.       Vytvorte zelenú zákazku.

Príklad

         Názov predmetu zákazky: Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera.

         Technické špecifikácie:

·         Rozmer – výška: 297 mm

·         Rozmer – šírka: 210 mm

·         Formát: A4

·         Plošná hmotnosť: 80g/m2

·         Hrúbka: 107 mikrometrov

·         Belosť CIE: 156

·         Opacita: 90 %

·         Počet kusov papiera v balíku: 500 ks

·         Počet balíkov v kartóne: 5 ks

·         Požadované množstvo kartónov: 100 ks

·         Recyklovaný papier: 100 %

(Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ, certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ, technická dokumentácia výrobcu, protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie).

·         Papier musí byť vyrobený bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF alebo TCF buničiny.

(Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ alebo certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ alebo technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie).

·         Na zaručenie vhodnosti ponúkaného papiera je potrebné poskytnúť vzorku výrobku.

·         Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia – skladové priestory na 5. poschodí s výťahom.

Pre pomoc kontaktujte helpdesk na: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2458


Vytvorené dňa: 11.11.2015 
Facebook