Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Semináre 

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár, spojený s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania, s názvom

„Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu“.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.

Program seminára si môžete stiahnuť TU.

V prípade záujmu o účasť na ktoromkoľvek seminári, kontaktujte adriana.mancuskova@sazp.sk

Miesto konania seminárov a termín:

 Termín konania  Miesto konania Prílohy
 24.5.2017   

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9,
Košice

Pozvánka
Prihláška

 7. 6. 2017

UMB Banská Bystrica
Tajovského 40
Banská Bystrica

Pozvánka
Prihláška
 20.9.2017

Lesy SR, OZ Žilina
Nám. M. R. Štefánika 1,
Žilina

 
 9/2017

Bratislava

 
Facebook