Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Šikovníček

EkoDielnička

Jednoduché a praktické návody, ako si precvičiť hlavu aj ručičky. Naučiť sa sadiť stromy a tak prispieť malou pozitívnou aktivitou proti veľkým klimatickým zmenám. Vyrobiť recyklovaný papier a demonštrovať tak dôležitosť separovania a následnej recyklácie nášho odpadu. Na prvom mieste by však mala byť snaha nás všetkých, malých aj veľkých, svoj odpad minimalizovať. Určite to nebude jednoduché, väčšina  našich obľúbených pokrmov je často komplikovane zabalená v mnohých obaloch. Skúsime začať nahradením jednorázových igelitových tašiek za veselo pomaľované, vyrobené z plátna. Spoločne sa naučíme, že aj háveď okolo nás má svoje nezastupiteľné miesto a napríklad pre také ucholaky (fuj! Blee...) vytvoríme maľovaný domček zo starého kvetináča.

Vedeli ste, že tento tajomný hmyz si veľmi rád v noci pochutnáva na voškách, ktoré škodia ovocným stromom?

Zatĺkali ste už klinec? Mnohí z vás už určite áno.

Čo tak píliť ručnou pílkou na drevo? Hmm?

Ukážeme si, že pár dobre mierených úderov kladivom, presne odpílené dosky a kúsok šikovnosti môžu vyústiť do búdky pre netopiere či vtáčence, alebo vtáčieho kŕmidla.

Zamyslíme sa nad poslaním Vianoc a nad pôvodom darčekov.

Zistíme, že environmentálne uvedomelé správanie nie je vôbec náročné, že stačia malé zmeny v našich zabehnutých zvyklostiach a pozitívny efekt sa môže prejaviť veľmi rýchlo.

Hmm?

Čo vy na to?


Všetky texty a návody už boli uverejnené v tlačenej podobe Šikovníčka. Po zverejnení textov na internete končí možnosť prihlasovania do súťaže.

 


Vytvorené dňa: 28.09.2016 
Facebook