Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky z EÚ praxe

V tejto sekcii Vám prinášame najaktuálnejšie novinky a udalosti týkajúce sa oblastí z ETV (pilotný projekt EÚ verifikácie environmentálnych technológií), EcoAP (Ekoinovačného akčného plánu) a Vedy pre environmentálnu politiku.

K jednotlivým správam sú poskytnuté k nahliadnutiu odborné články aj v originálnom znení.

 

Facebook