Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Publikácie vydané počas predsedníctva SR v Rade EÚ

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vydala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európskej únie nasledovné publikácie:

 

 


Vytvorené dňa: 13.06.2017 
Facebook