Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana prírody

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2007 - 2016:

  • Informácie o správach nie sú na stránke SAŽP dostupné.

Rok 2006

    Rok 2005

     


    Vytvorené dňa: 03.03.2015 
    Facebook