Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2017 podporí aj zvyšovanie povedomia o zelenej infraštruktúre

autor:  SAŽP, 24.05.2017,  zobrazené 446 krát

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2017 ponúka v Banskej Bystrici aj v dnešný deň bohatý program – okrem premietania fascinujúcich dokumentárnych filmov aj odborné podujatie, prednášku, besedu a špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila na dnes (24. máj) od 9. 30 hod. v priestoroch banskobystrickej historickej Radnice tradičnú konferenciu Krajina – Človek – Kultúra. XXI. ročník podujatia s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu" je zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry s osobitným prihliadnutím na ochranu biodiverzity, ekosystémové služby a na adaptáciu na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.  Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku. Určená je pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako aj  širokej odbornej i laickej verejnosti.

O 17. 30 hod. vás SAŽP pozýva v rámci festivalu do Štátnej vedeckej knižnice, kde je pripravené stretnutie s  cestovateľom a dobrodruhom Petrom „Beckom“ Ondrejovičom na tému Fenomén Venezuela.  Počas svojej prednášky nám priblíži nielen prírodné krásy Venezuely, ku ktorým určite patria Stolové hory, ale porozpráva aj o lezeckých a etnografických expedíciách, či o politickej a ekonomickej situácii v krajine.

Ak Vaše kroky povedú do Cinemaxu SC Europa popri množstve fascinujúcich festivalových filmov, ktoré si môžete dnes pozrieť ponúka návštevníkom od 18.35 hod aj možnosť vypočuť si zaujímavú besedu o tom ako prejsť Od triedenia k recyklovaniu a dostať sa z 12 % na 50 %.  Do roku 2020 by malo Slovensko dobehnúť svojich európskych susedov v miere recyklácie, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 12 %. Čo je príčinou tak nízkeho výsledku? O týchto aktuálnych problémoch odpadového hospodárstva, nových trendoch, vzdelávacích aktivitách budú dnes diskutovať zástupcovia spoločnosti NATUR-PACK, Ministerstva životného prostredia SR a  Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

V SC Europa pokračuje predpoludním aj Junior festival - jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, na ktorého organizácii sa podieľajú aj špecialisti na environmentálnu výchovu SAŽP.

Okrem premietaných filmov a sprievodných programov pre túto vekovú kategóriu vyvoláva značný záujem u mladej generácie aj Ekomerač  SAŽP s pomocou ktorého si môžu vypočítať svoju ekologickú stopu.  

 

Program festivalu nájdete na www.envirofilm.sk.< Späť

Facebook