Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Program MFF Ekotopfilm - Envirofilm dnes obohatí aj beseda o environmentálnej kriminalite

autor:  SAŽP, 25.05.2017,  zobrazené 336 krát

Festival vstúpil už do svojej druhej polovice napriek tomu je pred nami ešte bohatý program. Okrem premietania filmov je na dnes (25. máj) naplánovaný workshop pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, detská porota oznámi názov festivalového filmu pre túto vekovú kategóriu, ktorý ich najviac oslovil a pripravená je aj beseda o zločinoch páchaných na životnom prostredí

Už o 9.30 hod. začína na Okresnom úrade workshop  pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). Jeho cieľom  je zhodnotiť doterajšiu implementáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia, poskytnúť prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti, poukázať na kritické oblasti v procese verejného obstarávania, vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP a zároveň predstaviť úspešné projekty v realizácii. Prínosom workshopu bude získanie komplexných informácií potrebných k efektívnej implementácií projektov v rámci OP KŽP.

O 10.30 hod. príde na návštevu do Základnej  školy pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Tatko Príroda. Deti mu prezradia, ktorý z festivalových filmov pre deti a mládež ich oslovil najviac a prečo mu udelili cenu detskej poroty. Stretnutie bude spojené s veselým interaktívnym programom.

O 17.30 hod. vás pozývame do Štátnej vedeckej knižnice na besedu Prírodná polícia ako nevyhnutná súčasť ochrany životného prostredia. O zločinoch páchaných na životnom prostredí budú s návštevníkmi festivalu  diskutovať  prokurátor a hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu Ladislav Hanniker a špecialista Policajného zboru SR na envirokriminalitu Mário Kern.

Ak vaše kroky dnes popoludní zamieria do Europa SC – Cinemax môžete si pozrieť ďalší balík festivalových  filmov, alebo si vypočuť o 18.35 hod. diskusiu na tému  Kostarika na Slovensku.  Autorka filmu  Kanopí Lucia Kašová porozpráva spolu s ,,tarzanom‘‘ Martinom Bendžalom o zážitkoch z Kostariky. Lucia ako režisérka príbehu projektu Nature Treehouse Observatorio Petra Garčára, Martin ako cestovateľ, ktorý hľadal nový domov mimo Slovenska a nakoniec ho predsa len našiel v rodnej krajine. Diskusia o cestovaní, udržateľnosti, životnom štýle.

Pokračuje aj bohatý program Junior festivalu v Europa SC – Cinemax spojený s premietaním filmov pre túto vekovú kategóriu a s rozmanitými sprievodnými aktivitami.  Dnes od 9. 00 hod. čakáme mladých návštevníkov festivalu aj v záhrade Štátnej ochrany prírody SR,  kde je pripravený program   Aby sa vaša dovolenka nestala nočnou morou... alebo ktoré chránené druhy rastlín a živočíchov do dovolenkového kufra nepatria. ŠOP SR spolu s kolegami zo Zoo Bojnice pripravili aj ukážku mimoriadne vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené a kontrolované Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).< Späť

Facebook