Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

SAŽP sa zapojila do Európskeho zeleného týždňa

autor:  OK MŽP SR, SAŽP, 31.05.2017,  zobrazené 1339 krát

Zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti myslieť a konať s dôrazom na ochranu životného prostredia. To je hlavná myšlienka Európskeho zeleného týždňa, do ktorého zaregistrovala dve podujatia aj SAŽP.

Pri tejto príležitosti sa včera (30. máj) v Bruseli začalo vlajkové podujatie – dvojdňový Samit o zelených pracovných miestach. V rámci regiónu strednej a východnej Európy sa najviac aktivít, ktoré úspešne získali logo sprievodných podujatí Európskeho zeleného týždňa, koná práve na Slovensku.

Súčasťou aktuálneho ročníka je výnimočná možnosť zapojiť sa do projektu Európskeho zeleného týždňa priamo v členských štátoch prostredníctvom rôznych relevantných aktivít, čím sa vytvorila sieť podujatí organizovaných v mestách, na univerzitách, vedeckých inštitúciách alebo ďalších fórach, ale aj za jej hranicami. „Túto možnosť sme využili doma na Slovensku a na úvod podujatia sa nám dostalo pocty a uznania zo strany organizátorov samitu,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla, ktorý zároveň vedie slovenskú delegáciu v Bruseli.

Logom Európskeho zeleného týždňa sa môže na Slovensku pochváliť šesť podujatí. Na organizácii dvoch z nich sa podieľala SAŽP, ktorá do Európskeho zeleného týždňa zaregistrovala seminár zameraný na oblasť environmentálnych záťaží ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm- Envirofilm 2017 a samotný festival ako celok. Zo Slovenska boli zaregistrované aj ďalšie štyri podujatia: Zelené miesta – budúcnosť pre obnoviteľné zdroje energie/GREEN JOBS - FUTURE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES (Kysucký Lieskovec, 16. 5. 2017 – 18. 5. 2017), Propagácia zelených miest v lesnom hospodárstve/Promoting Green Jobs in the Forest Sector (Bratislava, 27. 6. 2017 – 28. 6. 2017), Rozvoj zelenej infraštruktúry/Developing green infrastructure (Trenčín, 2. 6. 2017), Botanické dni a stretnutie prírodných vedcov/Botanical Days and Meeting of Nature Scientists (Kráľova Lehota, 5. 6. 2017 – 9. 6. 2017).

 < Späť

Facebook