Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra

autor:  SAŽP, 01.06.2017,  zobrazené 792 krát

SAŽP zorganizovala 24. - 25. mája 2017 už XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra s podtitulom Zelená infraštruktúa - život pre krajinu.

Na príprave podujatia spolupracovala s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Dvojdňová konferencia bola zameraná  na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie v NP Muránska planina  s odbornými výkladmi v krajine. Viac informácií o podujatí nájdete tu. < Späť

Facebook