Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia

autor:  SAŽP, 02.06.2017,  zobrazené 972 krát

Svetový deň životného prostredia (5. jún) nám opäť dáva možnosť upriamiť pozornosť verejnosti na oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Aktuálnu tému Spojenie ľudí s prírodou (Connecting People to Nature) podporí niekoľkými enviroaktivitami a osvetou aj SAŽP

Špecialisti environmentálnej výchovy a vzdelávania naplánovali pri tejto príležitosti návštevu v banskobystrickej Materskej škole na Tulskej ulici. Deti naučia prostredníctvom aktivity Lúčne kvietky vcítiť sa do roly týchto rastliniek, pričom zistia čo potrebujú pre svoj život. Spoznajú aj názvy liečivých  bylín a prostredníctvom nadväzujúcich aktivít sa dozvedia aj o dôležitosti hmyzu v prírode. Na záver budú mať možnosť namaľovať lúčne kvietky a ochutnať čaj z liečivých bylín. V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie pripravujú na Svetový deň životného prostredia exkurziu  pre žiakov novozámockej Základnej školy Mostná. Program v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky im zabezpečia pri tejto príležitosti bezplatne. V rámci exkurzie sa školáci dozvedia aj o manažmentových opatreniach na ochranu krajiny, ktoré sa realizujú v rámci projektu: LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky. Zamestnanci SAŽP sa v júni zapoja tiež do osvetového projektu Dni energie na Slovensku - DENS 2017, ktorého cieľom je  propagovať zelené technológie, úspory energie a udržateľnú dopravu v našich mestách. Do aktivít projektu sa zapojíme v mestách Žilina ( 5. jún) a Banská Bystrica (9. jún) .  

Svetový deň životného prostredia oslavujeme od roku 1973. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí ( 5. - 16. jún 1972) v Štokholme. Tá upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Problémy životného prostredia nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Účastníci konferencie zo 112 štátov z celého sveta schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Konferencia viedla k založeniu Programu OSN pre životné prostredie - UNEP.< Späť

Facebook