Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže HYPERICUM 2006

 

V mesiacoch apríl – jún 2006 sa uskutočnili regionálne kolá prírodovedeckej súťaže Hypericum 2006. Víťazné družstvá z Banskej Štiavnice, Čane, Modry, Mutného, Nitry, Imeľa, Oźďan, Šváboviec a Varína postúpili do celoslovenského kola Hypericum 2006.

Dátum konania: 20.jún 2006

Miesto konania: SEV Drieňok, Teplý Vrch 

Účastníci súťaže:    

Družstvo tvorili 3 súťažiaci – žiaci vo veku 10 – 15 rokov.

 

Obsah súťaže: Hypericum je prírodovedecká súťaž, ktorá sa však okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na poznanie zaujímavostí jednotlivých oblastí Slovenska. Časť všeobecná bola zameraná na ochranu prírody a druhá na lesný ekosystém. Časti špeciálne - botanická a zoologická,  boli zamerané na lesné dreviny, pričom zoologická na také živočíchy, ktoré sú na tieto dreviny existenčne viazané. 

Priebeh súťaže: Súťaž sa realizovala v interiéri i v exteriéri SEV Drieňok. Súťažné družstvá absolvovali vytýčenú trasu s piatimi zastávkami. Na mape Slovenska priraďovali a určovali národné parky, odpovedali na otázky a určovali prírodniny.

 

Odborná porota pracovala v zložení:     

RNDr. Ľuboš Čillag – predseda poroty
Ing. Tomáš Kizek
Ing. Erika Jauschová
Mgr. Katarína Kosková
Mgr. Miloš Vincík

Výsledky súťaže:

1. miesto – ZŠ s MŠ Mutné  

(Dominika Brišová, Veronika Šeligová, Marta Jozefiaková)        48 bodov

2. miesto –ZŠ Kn.Pribinu, Nitra

(Barbora Zahradničeková, Kristína Predanocyová, Gabriela Sucháňová) 47 bodov

3. miesto – ZŠ Švábovce

(Františka Rákociová, Simona Bobulová, Lucia Čakyová) 47 bodov

4. miesto – ZŠ O.Štefku, Varín

(Ingrida Zimenová, Miroslava Janíčková, Veronika Košútová) 46,5 bodov

5. miesto – ZŠ Ožďany

(Radovan Seleš, Andrea Bukovská, Veronika Laliová) 46 bodov

6. miesto – ZŠ Imeľ                                       

(Dóra Vrábelová. Robert Bobek, Kristán Ostatník) 39 bodov

7. miesto – ZŠ Čaňa

(Juraj Hajník, Tatiana Hudiová, Gabriela Takáčová) 38 bodov

7.miesto – Gymnázium K.Štúra, Modra

(Natália Benčičová, Žofia Zigová, Zuzana Litvinová) 38 bodov

 

Poznámka. 

V prípade víťazných družstiev, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste sa robil „rozboj“, ktorý rozhodol na uvedenom poradí.

Víťazné družstvo CK Hypericum 2006: Dominika Brišová, Veronika Šeligová, Marta Jozefiaková

Nadväznosť súťaže: Družstvá, ktoré sa v celoslovenskom kole súťaže Hypericum 2006 umiestnili na 1. – 3. mieste, budú reprezentovať SAŽP na environmentálnej súťaži „Deti prírode“, ktorú v dňoch 7.-8. septembra 2006 organizuje SAŽP v spolupráci s redakciou Halali, so Slovenským poľovníckym zväzom, Združením lesníčiek Slovenska a Štátnymi lesmi TANAP-u..

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook