Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ŠIŠKA 2005 – Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Tohtoročný Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa uskutočnil v dňoch 6.-8. október 2005 v priestoroch Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia v Ekocentre Drieňok Teplý Vrch.
Tvorivé a inovatívne myšlienky v oblasti environmentálnej výchovy majú dvere otvorené všade tam, kde sa stretnú ľudia, ktorým na tejto problematike záleží a uvedomujú si jej dôležité postavenie a význam v súčasnej spoločnosti. V poradí už VIII. ročník veľtrhu otvoril na tri dni brány Ekocentra Drieňok približne pre 60 pedagógov a pracovníkov štátnych aj mimovládnych organizácií zo Slovenska a z Čiech . Ponúkol im možnosť prezentácie vlastnej práce a skúseností, dosiahnutých úspechov, aktuálnych environmentálnych programov a projektov. Okrem príležitosti nadviazať nové kontakty a spoluprácu si mohli účastníci veľtrhu vyskúšať ľudové remeslá alebo zažiť príjemnú atmosféru pri večernom zakladaní ohňa bez použitia zápaliek. Viac než slová, vám však o aktivitách aj účastníkoch veľtrhu povedia tieto fotky.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook